banner trí văn nông

Công ty TNHH MTV Trí Văn Nông

có tiền thân là Cửa hàng kinh doanh thuốc trừ sâu Bồ Cường, chuyên hoạt động trong lĩnh vực phân bón, thuốc trừ sâu từ năm 1985 tại khu vực đường Lê Quang Sung, Phường 2, Quận 6, TP.HCM.

Đến tháng 10/2008, Cửa hàng kinh doanh thuốc trừ sâu Bồ Cường chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH Một Thành Viên Trí Văn Nông

Xem thêm về chúng tôi